Dimitrije Tucović – Borba za oslobođenje žene

Kad se žene izjednače u privatnopravnom pogledu sa čovekom, onda time čovek, a u prvom redu i poglavito buržoa, gubi jedan bogat, a sasvim bezotporan predmet eksploatacije. Jer, ne eksploatiše buržoa samo radnike: on eksploatiše u privatno-pravnom pogledu, i svoju ženu. A drugi zahtev: izjednačenje čoveka sa ženom u pogledu političkih prava, još […] Настави са читањем Dimitrije Tucović – Borba za oslobođenje žene