O „saradnji“ komunista i ustaša

Da bi dokazali tobožnji „antisrpski“ karakter jugoslovenskog komunizma, nacionalistički intelektualci, publicisti i pseudoistoričari iznose tezu o navodnoj saradnji između komunista i ustaša, pri čemu se koriste neretko i istorijskim falsifikatima. Настави са читањем O „saradnji“ komunista i ustaša