Čelična žena Herta Has

Tradicionalni opis ove slike glasi: Boris Kidrič sa grupom slovenskih vijećnika u Mrkonjić Gradu, u povratku sa II zasjedanja AVNOJ-a. Obično ne piše da je na fotografiji Herta Has, žena borac i istaknuta jugoslovenska revolucionarka, široj javnosti poznata kao bivša supruga Josipa Broza Tita. O njenom životu uoči nastanka ove fotografije mogao bi se snimiti film. Na samom početku rata je zatrudnela sa Titom, nakon … Настави са читањем Čelična žena Herta Has

Crnogorske partizanke u Bosanskoj Krajini

Drugarice borci 2. bataljona IV crnogorske brigade, kod reke Janj u Bosanskoj Krajini, u jesen 1942. godine. Ova fotografija, nešto lošijeg kvaliteta, prikazuje crnogorske partizanke u Bosni, naoružane mahom puškom i bombama. Ove ratnice su, zajedno sa ostalim crnogorskim partizanima, početkom 1942. prešle u Bosnu, nakon gušenja ustanka u Crnoj Gori od strane četnika i Italijana. Na Sutjesci su juna 1942. ostaci crnogorskih ustanika formirali … Настави са читањем Crnogorske partizanke u Bosanskoj Krajini

10 ludo hrabrih smrti

Originally posted on Дамјанов свет:
U vremenima rata i revolucija dolazi do čudnih preokreta, kada isplivaju najkrvavije i najplemenitije osobine. Zato drugi svetski rat ne prestaje da me fascinira primerima nezamislive hrabrosti i prezira prema smrti. Ovo su primeri ludo hrabih smrti koje sam uspeo da prikupim. Molim vas da ostavite u komentaru ako znate još neki primer. Streljanje omladinaca u Bečeju Streljanje 12 skojevaca u Bečeju… Настави са читањем 10 ludo hrabrih smrti

Crnogorske partizanke na Sutjesci

Jedna od najupečatljivijih slika iz narodno-oslobodilačke borbe. Originalni opis fotografije glasi: „Drugarice borci iz 1. bataljona Četvrte proleterske brigade, na Sutjesci, 1942. godine“. U pitanju je verovatno kasno proleće 1942. godine, obzirom da je 4. proleterska crnogorska brigada formirana 10. juna na planini Zelengori, kod reke Sutjeske. Kao što se vidi na slici, partizanke su naoružane, kao i ostali partizani, puškama, pištoljima, bombama. Neke od … Настави са читањем Crnogorske partizanke na Sutjesci

Srušena na Drini ćuprija

Operacija „Kugličasta munja“. Pripadnici 99. puka 1. brdske divizije prelaze preko svog improvizovanog, daščanog mosta na stupcima porušenog Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. Sa desne strane u daljini se vidi ogromni nemački natpis „Viktorija“, pobeda. Čuveni most na Drini srušili su partizani, pripadnici IV krajiške brigade V krajiške divizije NOVJ, tokom povlačenja pred nadolazećim nemačkim trupama. Dva meseca ranije, početkom oktobra, Višegrad su zauzeli četnici, nakon žestokih … Настави са читањем Srušena na Drini ćuprija

Manje poznata Titova fotografija iz policijske kartoteke

Manje poznata Titova fotografija iz policijske kartoteke. Datum na slici (4. maj 1928) je istovetan datumu na drugoj, prilično poznatoj Titovoj fotografiji iz kartoteke zagrebačke policije, na kojoj je Tito drukčije odeven. Fotografiju je skenirao jedan od naših čitalaca i prijatelja u dokumentaciji nemačke obaveštajne službe u Hrvatskom državnom arhivu. Tito je 1. maja 1928. uhapšen jer je zajedno sa nekolicinom demonstranata pokušao izbaviti jednog … Настави са читањем Manje poznata Titova fotografija iz policijske kartoteke

Bacači plamena u NOB-u

Škola za borbenu obuku u Nišu, 1944. Nemački vojnici se obučavaju za blisku protivoklopnu borbu, naoružani bacačem plamena (FmW 35). Kao što se vidi, „neprijateljski tenk“ je zapravo maketa, napravljena po uzoru na sovjetski T-34. Ovo je jedna od retkih (redakciji jedina poznata) slika bacača plamena u drugom svetskom ratu u Jugoslaviji. U dokumentima je ostalo zabeleženo da su naredne godine, fascinirani moći ovog oružja, … Настави са читањем Bacači plamena u NOB-u

Nemačkim topom na nemački tenk

Jugoslovenski partizani naoružani nemačkim protivtenkovskim topom (50 mm Pak 38) u borbi protiv neprijateljskih tenkova, sa kojima su se neočekivano susreli na putu pored sela Kozarca. Fotograf: Žorž Skrigin. Datum: zima 1943/44. Mesto: Kozarac (Prijedor), Jugoslavija. Izvor fajla: „Rat i pozornica“, Žorž Skrigin. Tekst: Ivan Ž. Настави са читањем Nemačkim topom na nemački tenk

Zarobljeni bosanski partizani 1943.

Operacija „Belo“. Šestorica partizana, u civilu i bez ikakvih vojničkih obeležja, poziraju sa svojim u znak poraza na zemlju bačenim puškama, Nemcima za uspomenu. Zarobili su ih pripadnici SS-divizije „Princ Eugen“ u okolini Bosanskog Petrovca, pred kraj prve faze nemačke operacije. Fotografiju je snimio, u štabu divizije u Petrovcu, jedan od štabnih fotografa (Bajnhauer), koji je zarobljenike opisao kratko: „Dovedeni zarobljeni banditi.“ Istu šestoricu je, … Настави са читањем Zarobljeni bosanski partizani 1943.

Četnik i Nemac u okolini Kraljeva 1944.

Nemački vazduhoplovni nadnarednik pozira za fotografiju sa srpskim četnikom posle savezničkog bombardovanja Kraljeva (deo operacije „Uništavanje pacova“). Slika je nastala u vreme zajedničkog proboja četnika i Nemaca iz Srbije u jesen 1944. U seriji slika nemačkog kaplara Karla Raušera iz Kraljeva i okoline 1944. godine, prikazana je, kao i inače, Raušerova jedinica, s tim da se u jednom trenutku nakratko pojavljuju i dvojica četnika, vidno … Настави са читањем Četnik i Nemac u okolini Kraljeva 1944.